Vítejte na oficiálních webových stránkách obce Ploskovice,

které vznikly za podpory Obecního úřadu v Ploskovicích. Na stránkách naleznete všechny důležité informace týkající se obce, usnesení obecního zastupitelstva, veškeré obecně závazné vyhlášky a také veškeré dění na ploskovickém zámku. Doufáme, že Vás stránky zaujmou a že naleznete všechny hledané informace týkající se obce Ploskovice.
Počet návštěvníků:

Velikonoční výstava


Trhy v Ředhošti


Výstava Zničené židovské památky severních Čech 1938-1989

Společnost pro obnovu památek Úštěcka ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Národním památkovým ústavem, Národní knihovnou, Židovským muzeem v Praze, Židovskou obcí v Praze a v Teplicích, společností MATANA a.s., Sdružením pro úštěckou synagogu a hřbitov, Oblastním muzeem v Chomutově, Regionálním muzeem v Teplicích a dalšími partnery připravilo výstavu Zničené židovské památky severních Čech 1938-1945. Výstava je součástí širšího projektu mapování zaniklých a zničených památek na území severních Čech. Navazuje na předchozí výstavu Zničené kostely severních Čech 1945-1989.

Tisková zpráva

 

 


Pozvánka


Pozvánka na výstavu


Ploskovické jablko - od 20. 9. do 30. 9. 2012

Pozvánka Obec Ploskovice ve spolupráci se správou Státního zámku Ploskovice pořádá 9. ročník výstavy „Ploskovické jablko“, kde představují své výpěstky ovocnáři z obce a nejbližšího okolí.
Výstava je umístěna v grottech Státního zámku v Ploskovicích denně od 20. 9. do 30. 9. 2012 od 10:00 do 16:00 hodin. Vstupné se nevybírá. Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka zde...


Podřipským motoráčkem po zrušené trati Budyňka

Výlet na každý den… Letošní turistická sezóna nabízí pro návštěvníky a milovníky Českého středohoří a Podřipska mnoho způsobů vyžití – aktivní turistiku, cykloturistiku, relaxaci, návštěvu památek a spoustu dalšího. Kouzlo historických památek, samotných krás přírody, či zajímavostí, umocní samozřejmě také způsob cestování za nimi.

Celý dokument zde...


« | 113 14 15 16 17 18 19 | »