Vítejte na oficiálních webových stránkách obce Ploskovice,

které vznikly za podpory Obecního úřadu v Ploskovicích. Na stránkách naleznete všechny důležité informace týkající se obce, usnesení obecního zastupitelstva, veškeré obecně závazné vyhlášky a také veškeré dění na ploskovickém zámku. Doufáme, že Vás stránky zaujmou a že naleznete všechny hledané informace týkající se obce Ploskovice.
Počet návštěvníků:

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

Obec Ploskovice připravuje strategický rozvojový plán obce. 

V této souvislosti bude provedena anonymní dotazníková anketa  obyvatel obce. V nejbližších dnech dostanete do poštovní schránky anketní listy. Žádáme vás o jejich vyplnění a odevzdání do poštovní schránky obecního úřadu nejpozději do 31.8.2017.

 

Uživatelé služeb Google mohou anketu vyplnit elektronicky na adrese:
http://jdem.cz/dc7sp5

 

O výsledku ankety budete informováni na úřední desce a na webových stránkách obce.

 

Děkujeme za spolupráci

Vedení obce Ploskovice