Vítejte na oficiálních webových stránkách obce Ploskovice,

které vznikly za podpory Obecního úřadu v Ploskovicích. Na stránkách naleznete všechny důležité informace týkající se obce, usnesení obecního zastupitelstva, veškeré obecně závazné vyhlášky a také veškeré dění na ploskovickém zámku. Doufáme, že Vás stránky zaujmou a že naleznete všechny hledané informace týkající se obce Ploskovice.
Počet návštěvníků:

Pozvánka

  


Všehotrhy v podzámčí v Ploskovicích

Letošní, již druhá sezóna Všehotrhů v podzámčí odstartuje 23. března (9-14h), v objektu bývalé sýpky, jako vždy na statku v Ploskovicích. Termín se oproti loňsku upravil na každou 4. sobotu v měsíci, ale duch akce je stejný - spojení specializovaných prodejců s těmi, co mají doma nepotřebné věci, které ještě jiným mohou posloužit. Pokud se tedy chystáte na jarní úklid, rozhodně staré věci nevyhazujte, na Všehotrzích můžete prodávat téměř cokoliv. Pronájem stánku stojí pouhých 50 kč a jediné, co je nutné udělat pro registraci, je napsat e-mail na adresu vsehotrhy@email.cz nebo zavolat na telefonní číslo : 728 893 396. Zváni jste samozřejmě také jako návštěvníci.

Aneta Pečená


Velikonoční výstava


Trhy v Ředhošti


Výstava Zničené židovské památky severních Čech 1938-1989

Společnost pro obnovu památek Úštěcka ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Národním památkovým ústavem, Národní knihovnou, Židovským muzeem v Praze, Židovskou obcí v Praze a v Teplicích, společností MATANA a.s., Sdružením pro úštěckou synagogu a hřbitov, Oblastním muzeem v Chomutově, Regionálním muzeem v Teplicích a dalšími partnery připravilo výstavu Zničené židovské památky severních Čech 1938-1945. Výstava je součástí širšího projektu mapování zaniklých a zničených památek na území severních Čech. Navazuje na předchozí výstavu Zničené kostely severních Čech 1945-1989.

Tisková zpráva

 

 


Pozvánka


Pozvánka na výstavu


« | 113 14 15 16 17 18 19 | »