Vítejte na oficiálních webových stránkách obce Ploskovice,

které vznikly za podpory Obecního úřadu v Ploskovicích. Na stránkách naleznete všechny důležité informace týkající se obce, usnesení obecního zastupitelstva, veškeré obecně závazné vyhlášky a také veškeré dění na ploskovickém zámku. Doufáme, že Vás stránky zaujmou a že naleznete všechny hledané informace týkající se obce Ploskovice.
Počet návštěvníků:

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

Obec Ploskovice připravuje strategický rozvojový plán obce. 

V této souvislosti bude provedena anonymní dotazníková anketa  obyvatel obce. V nejbližších dnech dostanete do poštovní schránky anketní listy. Žádáme vás o jejich vyplnění a odevzdání do poštovní schránky obecního úřadu nejpozději do 31.8.2017.

 

Uživatelé služeb Google mohou anketu vyplnit elektronicky na adrese:
http://jdem.cz/dc7sp5

 

O výsledku ankety budete informováni na úřední desce a na webových stránkách obce.

 

Děkujeme za spolupráci

Vedení obce Ploskovice


Dětský den


20.5.2017


Slavnosti květů 29.4.2017


Pozvánka


Pozvánka

   


Vánoční výstava


Omezení provozu MěÚ Litoměřice

Dobrý den,

jménem tajemníka Městského úřadu v Litoměřicích Mgr. Milana Čigáše Vám tímto

dávám na vědomí, že:

z důvodu technologické změny informačního systému bude od středy 16. do

pondělí 21. listopadu omezen provoz Městského úřadu v Litoměřicích. Mimo

provoz bude nejen CzechPoint, ale i řada dalších agend. V pátek 18. listopadu

bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Ing. Jaroslav Lachman

vedoucí správního odboru

------------------------------------------------------

MĚSTO LITOMĚŘICE

Mírové nám. 15/7,

412 01 Litoměřice

Tel. +420 416 916 119

GSM: +420 724 303 625

e-mail: jaroslav.lachman@litomerice.cz

http://www.litomerice.cz


« | 17 8 9 10 11 12 1319 | »